KURS: SAVREMENO SRPSKO PESNIŠTVO

(zimski semestar)


Sadržaj ispita, lektira i literatura PDF.

Pesme za analizu PDF.

KURS: KOMPARATIVNI PREGLED POETIKA
DANILA KIŠA I BORISLAVA PEKIĆA
(zimski semestar)

Sadržaj ispita i literatura PDF.
KURS: SAVREMENA SRPSKA PROZA

(letnji semestar)


Literatura i uputstva PDF.