KURS: SAVREMENO SRPSKO PESNIŠTVO I PROZA

obavezni kurs

(zimski i letnji semestar)

 


Program ispita i literatura PDF.

Napomena o polaganju ispita PDF

Status: AKTUELAN

Materijal za Branka Miljkovića (dostupan do 3. XII) LINK

KURS: POETIKA BORISLAVA PEKIĆA

izborni kurs

(zimski semestar)

 


Program ispita i literatura PDF.

Napomena o polaganju ispita PDF

Status: AKTUELAN

Materijal za predavanje (17. x 2018. god.) PDF

Napomena: mole se studenti da na predavanje dođu sa odštampanim primercima materijala.

KURS: SAVREMENO SRPSKO PESNIŠTVO

(zimski semestar)


Sadržaj ispita, lektira i literatura PDF.

Pesme za analizu PDF.

KURS: KOMPARATIVNI PREGLED POETIKA
DANILA KIŠA I BORISLAVA PEKIĆA
(zimski semestar)

Sadržaj ispita i literatura PDF.
KURS: SAVREMENA SRPSKA PROZA

(letnji semestar)


Literatura i uputstva PDF.